rct424 高清在线观看 精彩完整视频,变态家族全集在线观看 手机在线

发布日期:2021年11月28日

Nawigacja

Konsultacyjne Zespoły GUM

Konsultacyjne Zespoły GUM

Autor : Anna Łukaszewska
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Powołanie Konsultacyjnych Zespołów Głównego Urzędu Miar

Prawie czteroletnia działalność powołanych przez Prezesa GUM ciał doradczych - Konsultacyjnych Zespołów Metrologicznych zaowocowała zintensyfikowaniem współpracy GUM zarówno z przemysłem, jak i ze światem nauki. Doprowadziła do realizacji wspólnych projektów rozwojowych oraz identyfikacji potrzeb w zakresie regulacji prawnych, dotyczących przyrządów i metod pomiarowych.

Efekty dotychczasowej działalności Zespołów wskazywały na potrzebę jej kontynuacji, a także wprowadzenia zmian dostosowujących, w większym stopniu, sferę zainteresowań Zespołów do obszarów aktywności gospodarki oraz zwiększających ich dynamikę.

Została opracowana nowa koncepcja funkcjonowania dotychczasowych Konsultacyjnych Zespołów Metrologicznych, „wprowadzona w życie” w dniu 31.08.2020 r., w którym Prezes Głównego Urzędu Miar powołał Konsultacyjne Zespoły Głównego Urzędu Miar (KZGUM):

 1. KZGUM ds. procesów przemysłowych i zaawansowanych technik pomiarowych,
 2. KZGUM ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności,
 3. KZGUM ds. energii i ochrony środowiska,
 4. KZGUM ds. regulacji rynku,
 5. KZGUM ds. probiernictwa,
 6. KZGUM ds. rozwoju przemysłu województwa świętokrzyskiego.

Schemat Konsultacyjnych Zespołów GUM zawierający 6 kwadratów z nazwami Zespołów

Do zadań KZGUM, w ramach dialogu pomiędzy środowiskami gospodarczymi, eksperckimi oraz badawczo-naukowymi, należy:

 • identyfikowanie potrzeb polskiej gospodarki, dotyczących technologii pomiarowych, regulacji prawnych oraz wsparcie w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów metrologicznych;
 • określanie propozycji priorytetowych zadań stojących przed Głównym Urzędem Miar, będącym nowocześnie zorganizowaną krajową instytucją metrologiczną;
 • promocja dobrych praktyk pomiarowych;
 • inicjowanie projektów oraz, w razie potrzeby, wspieranie ich realizacji;
 • wypracowanie rekomendacji dla Prezesa Głównego Urzędu Miar.

Zaznaczyć trzeba, że wiele z tematów rozpoczętych w starej strukturze kontynuowanych będzie w nowej. W przypadku chęci kontynuowania bądź nawiązania współpracy prosimy o kontakt z osobami kierującymi pracami KZGUM:

Przewodniczący ZespołuZastępca PrzewodniczącegoSekretarz Zespołu
Konsultacyjny Zespół GUM ds. procesów przemysłowych i zaawansowanych technik pomiarowych, KZGUM1
Michał Mosiądz
michal.mosiadz@gum.gov.pl
Dariusz Czułek
dariusz.czulek@gum.gov.pl
Anna Kania-Markocka
anna.kania-markocka@gum.gov.pl
Konsultacyjny Zespół GUM ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, KZGUM2
Jolanta Wasilewska
jolanta.wasilewska@gum.gov.pl
Magdalena Szymko
magdalena.szymko@gum.gov.pl
Robert Ziółkowski
robert.ziolkowski@gum.gov.pl
Konsultacyjny Zespół GUM ds. energii i ochrony środowiska, KZGUM3
Rafał Jarosz
rafal.jarosz@gum.gov.pl
Paweł Zawadzki
pawel.zawadzki@gum.gov.pl
Joanna Dumańska
joanna.dumanska@gum.gov.pl
Konsultacyjny Zespół GUM ds. regulacji rynku, KZGUM4
Monika Kusyk
monika.kusyk@gum.gov.pl
Rafał Kępka
rafal.kepka@gum.gov.pl
Krzysztof Plackowski
krzysztof.plackowski@gum.gov.pl
Konsultacyjny Zespół GUM ds. probiernictwa, KZGUM5
Maria Magdalena Ulaczyk
dyrektor.oup.warszawa@poczta.gum.gov.pl
Aleksandra Górkiewicz-Malina
dyrektor.oup.krakow@poczta.gum.gov.pl
Katarzyna Nadara
probiernictwo@gum.gov.pl
Konsultacyjny Zespół GUM ds. rozwoju przemysłu województwa świętokrzyskiego, KZGUM6
Paweł Sarek
pawel.sarek@gum.gov.pl
Andrzej Hantz
andrzej.hantz@gum.gov.pl
Sławomir Żelazny
rozwoj.przemysl.swietokrzyskie@poczta.gum.gov.pl

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z pismem Prezesa Głównego Urzędu Miar skierowanym do Członków Konsultacyjnych Zespołów Metrologicznych.

do góry